Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Baza partnerów KSOW

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Adres siedziby:
pomorskie
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
NIP:
5832672043
REGON:
192035191
Email:
Telefon:
583261830
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
    • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Pomorskiego i działa na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktualnego Statutu. Jest instytucją realizującą zadania województwa w szczególności w zakresie polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie pomorskim. Dokonuje podziału środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa i realizuje zadania związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Współpracuje z instytucjami rynku pracy i innymi organizacjami w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a także zleca działania aktywizacyjne. Prowadzi badania i analizy rynku pracy umożliwiające monitorowanie zmian na rynku pracy i diagnozowanie problemów. Zajmuje się poradnictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić zawód. Inicjuje i koordynuje realizację regionalnych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Programuje i wykonuje zadania realizowane przy współfinansowaniu EFS, po to by wspierać rozwiązywanie problemów zachodzących na rynku pracy. Realizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci współpracy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia. WUP w Gdańsku jest partnerem KSOW od 2011 r. W latach 2011 - 2015 zrealizował ze środków KSOW cykl 5 Sympozjów Wsi Pomorskiej poświęconych obszarom wiejskim województwa pomorskiego. Jego celem było podjęcie debaty wokół problematyki wiejskiej, z uwagi na powolny i nierównomierny rozwój obszarów wiejskich oraz kurczący się stale obszar zatrudnienia w rolnictwie. Programy kolejnych Sympozjów w partnerstwie z NGO obejmowały prezentację określonej problematyki i dobrych praktyk, debatę oraz wizytę studyjną w instytucjach związanych z tematyką Sympozjum.
Data rejestracji: 02.03.2018
W przypadku zmiany danych prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: ksow@cdr.gov.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksow.pl/RODO

drukuj | wróć

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009