Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

Plan działania SR KSOW woj. opolskiego

Cele wyznaczone dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich osiągane są poprzez realizację dwuletnich planów działania, rozpoczynając od Planu Działania na lata 2008-2009.
Realizacja ostatniego planu działania nastapi z końcem czerwca 2015 r.
Plan działania jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis przedsięwzięć realizowanych w ramach KSOW.
Zawiera także ramowy harmonogram działań oraz indykatywny budżet, tj. plan finansowy z podziałem na poszczególne działania.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji pogrupowane są według następujących działań:

  • Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat
  • Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”
  • Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania
  • Zarządzanie siecią
  • Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej
  • Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej
  • Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W Planie Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2010-2011 ujęte są zadania dotyczące między innymi organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów i podróży studyjnych oraz stworzenia rolniczej bazy danych, bazy wzorcowych projektów prezentujących dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009