Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konferencja „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”

10.11.2017

Dnia 19 Października  w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowe odbyła się konferencja pn. „Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska”, która poświęcona było odnawialnym źródłom energii, efektywności energetycznej oraz gospodarce niskoemisyjnej.
Poziom rozwoju energetycznej infrastruktury technicznej warunkuje m.in. na możliwość rozwoju gospodarczego polskiej wsi. Do najważniejszych problemów obecnie zaliczyć należy niewydolność infrastruktury energetycznej, która obecnie w znacznej części kraju położona jest na obszarach wiejskich. Występowanie skutków niewydolności infrastruktury energetycznej może być łagodzona poprzez inwestycje podnoszące konkurencyjność gospodarstw rolnych. Na poziomie lokalnym sposobem na łagodzenie tego problemu może być dywersyfikacja źródeł energii, m.in. poprzez: wykorzystanie surowców i/lub odpadów poprodukcyjnych pochodzących z rolnictwa, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Ważnym czynnikiem definiującym koszty w gospodarstwie rolnym jest zużycie energii. Nabycie wiedzy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z zużyciem energii w gospodarstwie rolnym, a także skutkować będzie zmniejszeniem oddziaływania gospodarstw rolnych na zmiany klimatu. Mając na względzie powyższy zakres zagadnień, zakres merytoryczny Konferencji przedstawił wybrane aspekty powyższej problematyki.
Dokumentem krajowym, odnoszącym się do odnawialnych źródeł energii, przyjętym w październiku
Konferencja była jednym z elementów realizacji zadań z zakresu promocji OZE prowadzonych w województwie opolskim przez Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie.
Uczestnicy konferencji mogli w jednym miejscu i w jednym czasie dowiedzieć się o wszelkich nowościach, rozwiązaniach, inicjatywach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zakres merytoryczny Konferencji przedstawiał wybrane aspekty powyższej problematyki. Specjaliści od odnawialnych źródeł energii z wielkim  zaangażowaniem omówili następujące tematy

 • Instalacje fotowoltaiczne w praktyce gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich - Wojciech Włodarski Pure Selutions
 • Finansowanie OZE w rolnictwie –dr inż. Marcin Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ustawa OZE. Szansa dla województwa rolniczego – Piotr Rudyszyn, W4E Energia Odnawialna
 • Przeprowadzenie  warsztatów pn. „Możliwości pozyskiwania i wykorzystania zobrazowań satelitarnych i niskopułapowych dla roślin przeznaczonych na biomasę dla celów energetycznych podczas Konferencji pn. Energia odnawialna w gospodarstwie elementem ochrony środowiska” – Agrocom Polska Jerzy Koronczok
 • Dobre praktyki – biologiczne oczyszczanie ścieków - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  (PWiK) Sp. z o.o. w Brzegu.

Polityka wzrostu wykorzystania OZE, nawet najlepiej przygotowana i wspomagana przez państwo, wymaga aktywnego udziału wszystkich użytkowników energii w jej realizacji. Konsumenci energii, producenci, przedsiębiorcy, mieszkańcy wsi mogą codziennym zachowaniem aktywnie wspierać realizację polityki energetycznej państwa.Mając powyższe na względzie, organizacja Konferencji przyczyni się do efektywnego gospodarowania zasobami i wspieraniem przechodzenia w sektorach rolnych na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.Podczas konferencji po raz kolejny zostały wręczone statuetki „OPOLSKA OZE”. Jest to konkurs cykliczny od 2012 roku, który ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii.Powstanie  „OPOLSKIEJ OZE” ma na celu uhonorowanie tych, którzy w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim i w Polsce. Są to osoby, organizacje, instytucje, dla których Odnawialne Źródła Energii to pewnego rodzaju element funkcjonowania lub sposób na życie zawodowe, jak również prywatne.

Komisja Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii postanowiła przyznać STATUETKĘ OPOLSKA OZE w następujących kategoriach:

 • OPOLSKA OZE w kategorii: SAMORZĄD PRZYJAZNY EKOENERGETYCE I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ dla: Starostwa Powiatowego w Opolu
 •  OPOLSKA OZE w kategorii: SAMORZĄD PRZYJAZNY EKOENERGETYCEI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ dla: Starostwa Powiatowego w Kluczborku
 •  OPOLSKA OZE w kategorii: Samorząd przyjazny ekoenergetyce i efektywności energetycznej dla: Starostwa Powiatowego w Kluczborku
 • OPOLSKA OZE w kategorii: BIZNES I EKOENERGETYKA dla: Steinhoff-Gabert,Pakura i Wspólnicy Hotel Vertigo Gogolin
 • OPOLSKA OZE w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI EKOENERGETYKI dla: Pana Alfreda Thiel Żędowice
 • OPOLSKA OZE w kategorii: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PROMOCJI EKOENERGETYKI dla:Pana Mariusza Matuszek Lubieszów


Operacja stanowi realizację Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fileadmin/user_upload/opolskie/grafika/2._P._konfer._OZE.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009