Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

10 lat KSOW - 10 lat działań wspierających priorytety PROW

16.04.2019

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich prezentowała swoje dokonania podczas konferencji sieciującej pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe” w dniach 11-12 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

Konferencja, którą otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa, miała na celu pokazanie wartości tworzenia sieci dla rozwoju obszarów wiejskich, zaprezentowanie efektów sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 wiejskich interesariuszy z całej Europy, którzy dyskutowali na tematy: roli sieciowania w polityce obszarów wiejskich, budowania / transformacja sieci, promowania efektywnego angażowania interesariuszy w sieci,  tworzenia sieci dla innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, sieciowania z LEADERem / CLLD oraz Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w działaniu.

Polską Sieć reprezentowali Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor Oddziału w Warszawie, przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW oraz jednostki regionalnej KSOW woj. opolskiego, oraz partnerzy KSOW: członkowie lokalnych grup działania, właściciele projektów KSOW, rękodzielniczki, przedstawiciel grupy operacyjnej Pradawne Ziarno. Wśród uczestników wydarzenia obecni byli również polscy finaliści konkursu Rural Inspiration Awards.

Podczas dwudniowej konferencji odbywały się sesje plenarne, warsztaty tematyczne oraz targi, gdzie Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich krajów członkowskich i krajów aspirujących do członkostwa w UE oraz organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prezentowały swoje dokonania. 40 wystawców w 7 strefach specjalnie stworzonych na potrzeby targów: nordycko-bałtyckiej, centralnej, atlantyckiej, krajów sąsiadujących z UE, rolniczej, terytorialnej i innowacji pokazało jak działa sieć w europejskich wsiach.

Pan Krzysztof Janiak prezentował działalność sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas sesji poświęconej zagadnieniom innowacji. Z kolei Paweł Krzeczunowicz zabrał głos w części programu dotyczącej kluczowych kroków 10 lat sieciowania z perspektywy KSOW w 2018 roku. Dyrektor prowadził również warsztat na temat różnych sposobów włączania interesariuszy w działalność sieci (np. grupy tematyczne). Ponadto zaprezentował polskie podejście do koncepcji AKIS – Systemu wiedzy i informacji rolniczej, podczas sesji dotyczącej projektowania przyszłych sieci innowacji.

   

Na stoisku polskim Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w strefie terytorialnej można było spotkać rękodzielniczki - twórczynie ludowe promujące dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Wizytujący uczestniczyli w warsztatach kroszonkarskich czyli ozdabiania jaj wielkanocnych metodą rytowniczą tzw. skrobanie prowadzonych przez Panią Irenę Zawadzką, członkinię Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Opolu, ubraną w opolski codzienny strój ludowy. Druga rękodzielniczka Pani Małgorzata Urban, uhonorowana Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, ubrana w powiślański strój ludowy, prezentowała tworzenie palm wielkanocnych z ziół, zboża, bukszpanu i innych roślin.

KSOW w Brukseli reprezentowały także przedstawicielki gmin Dzierżoniów i Kłodzko, realizujących projekt w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020 pt. Doświadczenia które łączą. Ponadto dzięki specjalnie przygotowanym pocztówkom zaprezentowano inne projekty przy wsparciu sieci: Niech Cię Zakole z Doliny Dolnej Wisły, Tradycja i Rozwój Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Moja wieś w trzech odsłonach – Z babci szafy wyciągnięte, O mojej wsi piórem, Moja wieś w obiektywie gminy Bierawa, Ziołowy Zakątek we wsi Koryciny oraz projekty w ramach Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich: Wspieramy innowacje - rolnictwo ekologiczne i Wspieramy tworzące się grupy operacyjne. Na stoisku KSOW zamieszczono mapę lokalnych grup działania, gdzie zaznaczono różne europejskie fundusze inwestycji strategicznych z których finansowane są poszczególne grupy w Polsce. W NetworX uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych grup działania, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poświęconych LEADERowi i nawiązali kontakty z organizacjami z całej Europy.

Na stoisku KSOW można było spróbować polskich produktów regionalnych: sękacz podlaski, Kujawiok - wielkanocna baba drożdżowa, krówka opatowska, suska sechlońska produkt ze znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne, powidła strzeleckie oraz okrasy z gęsiny i jagnięciny z Doliny Dolnej Wisły jak również chleby ekologiczne podawane na biodegradowalnych naczyniach wyprodukowanych z otrębów pszennych.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu Rural Inspiration Awards w pięciu kategoriach: poprawa konkurencyjności, środowisko i działania na rzecz klimatu, rewitalizacja wsi, włączenie społeczne oraz LEADER. Wśród 6 nagrodzonych znalazł się projekt z Polski pt. « Rozwój gospodarstwa z wykorzystaniem środków Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego” (Kowalski Farm – Agri-environment-climate support for sustainable agriculture) – gospodarstwo rolne Pana Krzysztofa Kowalskiego w kategorii środowisko i działania na rzecz klimatu. W głosowaniu internetowym najwięcej głosów zebrał projekt z Austrii pt. Zeitgeist Enns – Pup-up-Shops Concept.

Wszystkim zwycięzcom nagrody wręczył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa. Drugi polski finalista otrzymał pamiątkowy dyplom za projekt w kategorii włączenie społeczne pt. Z komputerem za Pan brat - warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo (Digital exclusion – Workshops to combat digital exclusion in rural areas) – zrealizowany przez Partnerstwo Północnej Jury.

W konkursie wzięło udział 176 projektów nadesłanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE.

Celem konkursu było wyróżnienie inicjatyw, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują różnice w rozwoju.

Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród komisarz Phil Hogan odwiedził targi i stoisko KSOW, gdzie miał okazję zapoznać się z pracą rękodzielniczek i działalnością polskiej sieci.

Interaktywny format wydarzenia zapewnił mnóstwo miejsca i czasu na nieformalne dyskusje, inspirujące rozmowy i wymianę doświadczeń, potwierdzając wartość relacji międzyludzkich i kontaktów osobistych w cyfrowym świecie.

Opisy wszystkich projektów zostały zamieszczone w bazie projektów ENRD dostępnej na portalu: https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_en

Prezentacje będą dostępne wkrótce.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009