Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gmina Opole i Uniwersytet Opolski - Organizacja seminarium naukowego pt. „Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich”

W 2015r. zorganizowano seminarium naukowo-techniczne połączone z podróżą studyjną pn. "Problemy zarządzania kryzysowego w obliczu zmian zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich".

Rezultatem realizacji operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania i reagowania na występujące w regionie opolskim zjawiska ekstremalne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się sesje, na których wygłoszone zostały referaty i przeprowadzona została dyskusja w zakresie potencjalnych skutków zagrożeń wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz związanych z tym problemów ochrony obszarów wiejskich, w kontekście ich niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zorganizowano podróż studyjną po polderach i zbiornikach wodnych Opolszczyzny, która przyczyniła się do zapoznania się z obszarami wiejskimi narażonymi na występowanie zjawisk ekstremalnych oraz wskazania właściwego i niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego.  

Uczestnikami dwudniowego seminarium byli m.in. przedstawiciele samorządów (burmistrzowie, wójtowie, prezydent), naczelnicy wydziałów urzędów gmin i specjaliści zajmujący się gospodarką wodną, pracownicy urzędów: Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Opole, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, pracownicy OODR, rolnicy, leśnicy, pracownicy instytucji zajmujących się gospodarką wodną i zarządzaniem kryzysowym, strażacy Komend Państwowej Straży Pożarnej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy naukowi uczelni wyższych i instytucji naukowych oraz inni zainteresowani tematyką konferencji, mieszkańcy województwa opolskiego.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009