Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie - Innowacyjne rozwiązania w technologiach uprawy roślin rolniczych oraz nowości odmianowe na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

W dniu 22 czerwca 2016 r. Partner KSOW - Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował warsztaty polowe połączone ze szkoleniem, w którym udział wzięło 450 osób.

Rezultatem realizacji przedsięwzięcia było pogłębienie i podniesienie wiedzy uczestników warsztatów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami OODR, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami firm branży rolniczej, umożliwiając tym samym rozwiązywanie problemów obecnie występujących w produkcji roślinnej, a także transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką. Warsztaty polowe były okazją do uzyskania kompleksowych informacji na temat efektywnej uprawy zbóż, rzepaku ozimego, soi oraz buraków cukrowych. Podczas pobytu uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania pola doświadczalnego, gdzie prowadzone są prace adaptacyjno–doświadczalne, do których zalicza się przede wszystkim doświadczenia realizowane w ramach PDO, a także doświadczenia łanowe. Operacja miała na celu motywację producentów rolnych do stosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę opłacalności uprawy oraz ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko naturalne. Organizacja warsztatów polowych to doskonały sposób na ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Szkolenie prowadzone było przez naukowców z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, odbywające się podczas warsztatów, będzie stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zadania nurtujących rolnika pytań. Wymiana informacji i wiedzy pomiędzy jednostką naukowo-badawczą, a producentem rolnym pozwoli na przeniesienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania nowatorskich i innowacyjnych metod zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich, w tym również przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

W ramach operacji opracowano i wydrukowano również Listę Odmian Zalecanych i Przewodnik po polu doświadczalnym oraz zorganizowano stoiska informacyjno-promocyjne.

Listę Odmian Zalecanych
Publikacja zawiera Listy Odmian Zalecanych do uprawy w województwie opolskim. Celem prowadzenia doświadczeń w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie Opolszczyzny jest sprawdzenie wartości gospodarczej nowych odmian roślin uprawnych oraz ich przydatności do uprawy w tym rejonie Polski. Wydanie ulotki informacyjnej pozwoliło na transfer wiedzy nauka–praktyka i ułatwiło wybór dla producentów rolnych w szerokiej gamie odmian, jakie są dostępne na polskim i europejskim rynku.

Przewodnik po polu doświadczalnym
Celem stworzenia i dystrybucji przewodnika po polu doświadczalnym było przekazanie informacji odnośnie doświadczeń założonych na polu doświadczalnym. Zasiane „nowinki odmianowe” stanowią istotną pomoc dla producentów rolnych w podjęciu trudnej decyzji odnośnie wyboru odpowiedniej, wysoko plonującej odmiany. Przewodnik zawierał spis wszystkich zasianych odmian, zastosowanych nawozów oraz wszelkie zabiegi ochrony roślin, które były wykonane od początku wegetacji roślin. W publikacji zawarto szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zabiegów agrotechnicznych zarówno w doświadczeniach ścisłych, jak i w łanowych.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009