Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna - Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj

W ramach Planu operacyjnego 2016-2017 zrealizowano w 2016r. we współpracy z Partnerem KSOW - Opolską Regionalna Organizacją Turystyczną przedsięwzięcie pn. Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj składające się z następujących elementów:
•    Cykl 7 szkoleń,
•    Udział w targach w Chorzowie
•    Podróż studyjna do Małopolski
•    Podróż studyjna do Czech
•    Podróż studyjna blogerów
•    Folder „opolski Bifyj”

Operacja polegała na promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wojskich poprzez wypromowanie produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z terenu województwa opolskiego, doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji podmiotów świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne na obszarach wiejskich ze szczególnym nakierowaniem na ochronę dziedzictwa kulinarnego i jego promocji, tworzenie odpowiedniej oferty kulinarnej opartej na potrawach i daniach regionalnych dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym oraz zwiększanie zainteresowania dziedzictwem kulinarnym, tradycjami i atrakcjami obszarów wiejskich województwa opolskiego wśród społeczności lokalnej oraz turystów poprzez wydanie folderu promocyjnego.

Głównym celem operacji było wsparcie działania na rzecz rozwoju Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj, a także działania związane z aktywną promocją Szlaku i jego członków zarówno w samym województwie opolskim jak i poza jego obszarem (również za granicą). Przeprowadzenie procesu sieciowania Szlaku miało na celu promowanie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i włączenia społeczności lokalnych (aktywizację) w rozwój tych terenów w województwie opolskim.

W wyniku przeprowadzenia operacji związanej z procesem sieciowania Szlaku Kulinarnego, powstała pierwsza tego typu w Województwie Opolskim sieć zrzeszająca podmioty świadczące usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne na obszarach wiejskich, działające także na rzecz ochrony dziedzictwa kulinarnego województwa opolskiego i jego aktywnej promocji. Do sieci włączono 19 obiektów, które są członkami Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj. Realizacja wszystkich kolejnych zadań wsparła zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności. Zrealizowane zadania znacznie wypłynęły również na wzrost aktywności mieszkańców społeczności lokalnych oraz zwiększyły ich udział we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dzięki odbytym podróżom studyjnych poznali innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki. Rezultatem zrealizowanej operacji jest wzrost zainteresowania społeczeństwa dziedzictwem kulturowym i tradycjami terenów wiejskich Opolszczyzny. Operacja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym i kulinarnym w ramach reaktywowania przepisów na potrawy kulinarne, obrzędów i zwyczajów na obszarach wiejskich. Ponadto zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi gastronomiczne, noclegowe i turystyczne, co przyczynia się do aktywizacji środowiska i tworzenia nowych miejsc pracy, a w efekcie do rozwoju obszarów i wiejskich i podniesienia poziomu życia na wsi.

Uczestnikami ww. operacji byli przede wszystkim członkowie Szlaku Kulinarnego Opolski Bifyj, tj.; właściciele obiektów, managerowie restauracji, szefowie kuchni oraz inne osoby i podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, ochronę dziedzictwa kulinarnego obszarów wiejskich województwa opolskiego,rozwój turystyki i przedsiębiorczości.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009