Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach - Opracowanie i publikacja kompleksowa biuletynu "Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim za lata 2013-2015"

Publikacja w formie biuletynu została opracowana we współpracy z Partnerem KSOW – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem  badania wartości gospodarczej odmian ważnych gospodarczo gatunków roślin uprawnych.

Rezultatem opracowania oraz wydania przedmiotowej publikacji jest podniesienie poziomu świadomości rolników Opolszczyzny w zakresie uzyskiwania wysokich plonów o dobrej jakości: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, bobiku oraz soi, z zachowaniem odpowiedniej agrotechniki, a także propagowanie Listy Zalecanych Odmian dla gatunków roślin uprawianych na terenie województwa opolskiego oraz utworzenie bazy dydaktycznej na potrzeby szkoleń dla rolników i producentów.

Realizacja operacji „Opracowanie i publikacja kompleksowa biuletynu „Wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim za lata 2013 – 2015” pozwoliła, aby  osoby i podmioty docelowe pozyskały wiedzę rolniczą i podniosły poziom świadomości rolników Opolszczyzny w zakresie uzyskiwania wysokich plonów o dobrej jakości: zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, bobiku oraz soi, z zachowaniem odpowiedniej agrotechniki, a także propagowanie Listy Zalecanych Odmian dla gatunków roślin uprawianych na terenie województwa opolskiego oraz utworzenie bazy dydaktycznej na potrzeby szkoleń dla rolników i producentów, gdyż postęp genetyczny w rolnictwie, prawidłowy dobór odmian do warunków gospodarowania jest jednym z najważniejszych źródeł uzyskiwania wysokich plonów i dobrych właściwości gospodarczych z jakością włącznie. W obecnym stanie rolnictwa tylko w postępie genetyczno-odmianowym można upatrywać dalszego przyrostu tych elementów. Inne ważne aspekty agrotechniki jak uprawa, nawożenie, ochrona stają się wartościami stałymi bez istotnego wpływu na dalszy wzrost plonów czy wartości gospodarczych odmiany (wpływ środowiska zależny jest od gleby, klimatu  i przebiegu warunków pogodowych danego regionu).  

Odbiorcami publikacji jako grupy docelowej stanowią rolnicy indywidualni, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Przedsiębiorstwa Rolne, Firmy Hodowlano-Nasienne, nauka rolnicza, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Izba Rolnicza, COBORU, Stacje Doświadczalne Oceny Odmian z poszczególnych województw, OODR, przemysł przetwórczy.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009