Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” - Szkoła Liderów Wiejskich

W 2016r. w ramach Planu operacyjnego na lata 2016-2017 zrealizowano we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” operację pn. „Szkoła Liderów Wiejskich”.

Operacja przyczyniła się do osiągnięcia następujących celów:

1.    Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu animowania lokalnych społeczności przez minimum 20 osób z obszarów wiejskich LGD Doliny Stobrawy

2.    Rozwinięcie kompetencji przywódczych wśród minimum 20 przedstawicieli społeczności lokalnych działających na terenie LGD Dolina Stobrawy.

Ponadto operacja przyczyniła się do ułatwienia transferu wiedzy na obszarach wiejskich, która do tej pory nie była dostępna dla liderów lokalnych społeczności. Operacja poprzez wyszkolenie liderów i animatorów wiejskich wpłynęła również na włączenie społeczne na obszarach wiejskich, dzięki czemu zwiększyła się aktywność mieszkańców wsi, co pozytywnie wpłynęło na rozwój obszarów wiejskich i poprawę sytuacji na rynku pracy. Zdobycie nowych kwalifikacji, poszerzenie swoich kompetencji, umiejętności i doświadczenia sprawia, ze osoby są bardziej aktywne, chętne do podejmowania różnych inicjatyw, sięgania po dotacje i inne wsparcia zewnętrzne , co przyczynia się do poprawy warunków życia na wsi, podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych i ogólnego rozwoju wsi. Operacja ma ogromną szansę stać się dobrą praktyką nie tylko w naszym województwie, ale również w kraju.

Grupą docelową byli sołtysi, członkowie rad sołeckich, liderzy grup odnowy wsi, członkowie zarządów stowarzyszeń wiejskich, osoby które chciałyby zaangażować się w aktywizację społeczności obszarów wiejskich.

Operacja polegała na organizacji 2 cyklów szkoleń, każdy po 3 tematy realizowane w formie warsztatów:

I cykl:
Szkoła liderów
- Budowanie zespołu (16h) – 14-15.05.2016r.
- Narzędzia pracy lidera (16h) – 4-5.06.2016r.
- Rozwój osobisty w pracy lidera (16h) – 25-26.06.2016r.

II cykl
Szkoła animatorów
- Rola animatora w środowisku lokalnym (16h) – 17-18.09.2016r.
- Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej (16h) – 1-2.10.2016r.
- Planowanie projektu animacyjnego (16h) – 29-30.10.2016r.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009