Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

opolskie

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gmina Prudnik - Organizacja Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

W dniach 3-5 czerwca 2016r. w Prudniku zorganizowana została we współpracy z Gminą Prudnik Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego”.

Operacja  miała na celu organizację wystawy tematycznej w tym przypadku prezentującą osiągnięcia twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego oraz promocję dziedzictwa kulturowego głównie obszarów wiejskich Gminy Prudnik. Impreza jest znana także poza granicami kraju, głównie w gminach czeskich położonych blisko granicy państwa. Projekt miał na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz ochronę i ponowny rozwój ginących (a w dalszym ciągu jeszcze istniejących) tradycji rzemieślniczych, które mogą stanowić alternatywne źródło dochodu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Projekt w swoich założeniach miał również za zadanie pogłębiać wiedzę i doświadczenie osób prowadzących już działalność gospodarczą dzięki umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami wystawy oferującymi podobne wyroby i usługi.

Impreza promująca materialne dziedzictwo kultury ludowej miała w perspektywie wpłynąć pozytywnie na włączenie społeczeństwa wiejskiego do realizacji wspólnych projektów dotyczących nie tylko kultury i sztuki ale również dotyczących jej materialnego dziedzictwa, które w dalszej perspektywie, może stać się narzędziem aktywizacji zawodowej.

Grupę docelową stanowiły:

- osoby zainteresowane twórczością ludową i rzemiosłem artystycznym, które rozważają swoją aktywizację zawodową oraz które prowadzą już działalność gospodarczą w sektorze rzemiosła.

- osoby, które w wyniku działań restrukturyzacyjnych utraciły swoje miejsce pracy, a poszukują nowych źródeł aktywności zawodowej opartych na rzemiośle artystycznym oraz twórczości ludowej

- młodzież i dzieci poznające dziedzictwo kulturowe

- społeczność lokalna oraz turyści odwiedzający Gminę Prudnik.

 


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Portale regionalne
mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009