Kontakt

Referat Rozwoju Wsi
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole
tel. +48 77 44 83 250
fax. +48 77 44 83 215
ksow@opolskie.pl

 

Joanna Harus - Z-ca Dyrektora Departamentu
tel. +48 77 44 83 250

j.harus@opolskie.pl

Ewa Kotula - Kierownik Referatu
tel. +48 77 44 82 125

p.kotula@opolskie.pl

Kornelia Wurst
tel. +48 77 44 83 262

k.wurst@opolskie.pl

Beata Krzak-Dąbrowska
tel. +48 77 44 83 260

b.krzak-dabrowska@opolskie.pl