Kontakt

Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole
tel. +48 77 44 83 250
fax. +48 77 44 83 215
ksow@opolskie.pl

 

Tomasz Karaczyn- Dyrektor Departamentu
tel. +48 77 44 83 250
fax. +48 77 44 83 215

t.karaczyn@opolskie.pl

Joanna Harus - Z-ca Dyrektora Departamentu
tel. +48 77 44 83 213
fax. +48 77 44 83 215

j.harus@opolskie.pl

Piotr Kobiela - Kierownik Referatu
tel. +48 77 44 83 231
fax. +48 77 44 83 215

p.kobiela@opolskie.pl

Kornelia Wurst
tel. +48 77 44 83 262
fax. +48 77 44 83 215

k.wurst@opolskie.pl

Wiesława Deręg
tel. +48 77 44 83 216
fax. +48 77 44 83 215

w.dereg@opolskie.pl

Natalia Ochędzan
tel. +48 77 44 83 205
fax. +48 77 44 83 215

n.ochedzan@opolskie.pl

Katarzyna Jurkun
tel. +48 77 44 83 235
fax. +48 77 44 83 215

k.jurkun@opolskie.pl