Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Hallera 9, 45-867 Opole
tel. +48 77 44 83 250
fax. +48 77 44 83 215
ksow@opolskie.pl

Marcin Oszańca - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
tel. + 48 77 44 83 250
m.oszanca@opolskie.pl

Joanna Harus - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. +48 77 44 83 250
j.harus@opolskie.pl

 

Pracownicy Jednostki Regionalnej KSOW woj. opolskiego:

Justyna Osiecka - Sułek - Kierownik Referatu
tel. +48 77 44 82 108
j.osiecka@opolskie.pl

Kornelia Wurst
tel. +48 77 44 83 262
k.wurst@opolskie.pl

Szymon Ostaszewski
tel. +48 77 44 82 159
s.ostaszewski@opolskie.pl

Beata Krzak-Dąbrowska
tel. +48 77 44 83 260
b.krzak-dabrowska@opolskie.pl