Plan działania i Plany operacyjne

Plan działania KSOW opracowywany jest na okres wdrażania PROW 2014-2020. Określa cele i priorytety KSOW do osiągnięcia aż do 2023 roku, zgodnie z zasadą n+3. Wskazuje przede wszystkim na zakresy wsparcia, które można realizować w celu jak najefektywniejszego ich  wdrażania, zawiera ich opis i cele, a także kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach dwuletnich planów operacyjnych, plan finansowy, wskaźniki realizacji działań oraz wytyczne IZ w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Plan działania gwarantuje ciągłość
realizacji działań przez cały okres wdrażania PROW 2014-2020.

Plan działania realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne, które są jednolitymi dokumentami, tworzonymi przy współpracy jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i 16 WODR.

Środki finansowe w ramach dwuletnich planów operacyjnych podzielone są na poszczególne lata ich realizacji.

Dwuletni plan operacyjny zawiera dane dotyczące operacji, które będą w jego ramach realizowane (m.in. temat, cel operacji, forma realizacji, grupy docelowe, budżet i harmonogram). Dwuletni plan operacyjny składa się z części:

  • informacyjno-promocyjnej określonej w planie komunikacyjnym,
  • SIR,
  • pozostałych określonych w planie operacyjnym.

Plan działania KSOW na lata 2014-2020 - maj 2018r.

 

Plany operacyjne

Plan operacyjny KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2020-2021

        Załącznik 1 - plan komunikacyjny
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - operacje partnerów

    I aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje partnerów

    II aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje partnerów
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - plan komunikacyjny

    III aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje partnerów
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - plan komunikacyjny

    IV aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje partnerów
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - plan komunikacyjny

    V aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje partnerów
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - plan komunikacyjny


Plan operacyjny KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2018-2019
        Załącznik 1 - operacje własne i partnerów
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny

    I aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje własne i partnerów
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny

    II aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje własne i partnerów

    III aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje własne i partnerów

    IV aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - operacje własne i partnerów


Plan operacyjny KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017
        Załącznik 1 - operacje partnerów
        Załącznik 2 - operacje własne
        Załącznik 3 - plan komunikacyjny

    I aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - KSOW
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny

    II aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - KSOW
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny

    III aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - KSOW
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny


Plan operacyjny KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015
        Załącznik 1 - KSOW
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny

    Aktualizacja Planu operacyjnego KSOW 2014-2020
        Załącznik 1 - KSOW
        Załącznik 2 - plan komunikacyjny