Wojewódzka Grupa Robocza

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust 2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zarząd województwa ma obowiązek powołać organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie. W skład organu wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z danego regionu. Do zadań tego organu należy przede wszystkim:

 1. opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian na poziomie województwa,
 2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian,
 3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy między partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.
    

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 898/2015 z 21 lipca 2015r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW) na okres obowiązywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PRACE WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego w 2023-2024r.

2023

10. X Posiedzenie WGR ds. KSOW z 11 kwietnia 2023 r.

 • Protokół z X Posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 3/2023 WGR ds. KSOW z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego

  na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny 

 • załącznik nr 1 do Uchwały 3/2023 - Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 - Województwo Opolskie - kwiecień 2023
 • Uchwała nr 4/2023 WGR ds. KSOW z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2022-2023
 • załącznik nr 1 do Uchwały 4/2023 - Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - Samorząd Województwa Opolskiego - grudzień 2022

11XI Posiedzenie WGR ds. KSOW z 26 października 2023 r.

 • projekt Protokołu XI Posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała Nr 7/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów z dnia  16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik  nr 1 do Uchwały 7/2023  - Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 - Województwo Opolskie - wrzesień 2023 r.
 • Uchwała Nr  8/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej  ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2022-2023
 • załącznik 1 do Uchwały 8/2023 - Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 dla działania 8 Plan komunikacyjny
 • załącznik 2 do Uchwały 8/2023 - Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - operacje własne
 • Uchwała Nr  9/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 26 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2024-2025
 • załącznik 1 do Uchwały 9/2023 - Plan operacyjny KSOW na lata 2024-2025 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - operacje własne do realizacji w 2024 roku
 • załącznik 2 do Uchwały 9/2023 - Plan operacyjny KSOW na lata 2024-2025 dla działania 8 Plan komunikacyjny - do realizacji w 2024 oraz 2025 roku
             

UCHWAŁY PODJĘTE W TRYBIE OBIEGOWYM:

2024

 • Uchwała Nr  3/2024 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów z dnia  16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik nr 1 do Uchwały 3/2024 - PO KSOW 2022-2023_Operacje partnerów KSOW - Województwo Opolskie - luty 2024
 • Uchwała Nr  4/2024 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2022-2023
 • załącznik nr 1 do Uchwały 4/2024 - PO KSOW 2022-2023_Operacje własne - Województwo Opolskie - luty 2024
 • Uchwała Nr  1/2024 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 08 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji  Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 1/2024 - przebieg realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym, Plan działania KSOW na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr  2/2024 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 08 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego na lata 2022-2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 2/2024  - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym, Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023
 • Formularz wniosku – Gminna Biblioteka Publiczna w Popielowie
 • Formularz wniosku – Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”
 • Formularz wniosku – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Formularz wniosku – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Formularz wniosku – Opolska Wieś Przyszłości

2023

 • Uchwała Nr 1/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 27 stycznia 2023 r. w sprawie zaopiniowania II informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2022-2023 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW
 • załącznik nr 1 do Uchwały 1/2023 - II informacja półroczna z realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowy
 • Uchwała Nr 2/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 27 lutego 2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 2/2023 - przebieg realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • załącznik nr 2 do Uchwały 2/2023 - Efekty realizacji działań planu działania w ujęciu ilościowym 
 • załącznik nr 3, 4 oraz 5 do Uchwały 2/2023 
 • Uchwała Nr 5/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z 24 maja 2023r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik nr 1 do Uchwały 5/2023 - Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 - Województwo Opolskie - maj 2023
 • Uchwała Nr 6/2023 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z  dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania III  informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata  2022-2023 wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 6/2023 - III informacja półroczna z przebiegu realizacji działąń KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym _stan na 30.06.2023r.

 

             

ROZWIŃ ZWIŃ

Prace WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego w 2021-2022r.

7. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 20 sierpnia 2021r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 6/2021 WGR ds. KSOW z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  1/2015 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (WGR ds. KSOW)

8. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 11 lutego 2022r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 1/2022 WGR ds. KSOW z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2021r.
 • Uchwała Nr 2/2022 WGR ds. KSOW z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.
 • Uchwała Nr 3/2022 WGR ds. KSOW z dnia 11 lutego 2022r.w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wraz z późniejszymi zmianami
 • Uchwała Nr 4/2022 WGR ds. KSOW z dnia 11 lutego 2022r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2022-2023

9. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 04 października 2022 r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała Nr  8/2022 WGR ds. KSOW z dnia 04 października 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 11 lutego 2022 r.

 Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

2022

 • Uchwała nr 5/2022 WGR ds. KSOW z dnia 16 maja 2022r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) 
 • Uchwała nr 6/2022 WGR ds. KSOW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2022-2023 zgłoszonych do realizacji w 2022 r. w ramach Konkursu 6/2022 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik nr 1 do Uchwały 6/2022 - Plan operacyjny KSOW na lata 2022-2023 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • Uchwała nr 7/2022 WGR ds. KSOW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2022-2023 wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 7/2022 - I Informacja półroczna z realizacji PO 2022-2023_stan na dzień 30.06.2022r.

2021

 • Uchwała nr 1/2021 WGR ds. KSOW  z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zaopiniowania II. informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 1/2021 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • Uchwała nr 2/2021 WGR ds. KSOW z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2020r
 • załącznik nr 1 do Uchwały 2/2021 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • załącznik nr 2 do Uchwały 2/2021 - Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich
 • załącznik nr 3 do Uchwały 2/2021 - Efekty realizacji planu działania w zakresie szkoleń w ujęciu jakościowym
 • załącznik nr 4 do Uchwały 2/2021 - Efekty realizacji działań planu działania w ujęciu ilościowym
 • załącznik nr 5-7 do Uchwały 2/2021 - Roczne sprawozdanie z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020, wg stanu na 31.12.2020
 • Uchwała nr 3/2021 WGR ds. KSOW z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021
 • załącznik nr 1 do Uchwały 3/2021 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik nr 2 do Uchwały 3/2021- Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - Województwo Opolskie
 • załącznik nr 3a do Uchwały 3/2021 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny - Samorząd Województwa Opolskiego - styczeń 2021 r.
 • załącznik nr 3b do Uchwały 3/2021 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 3c do Uchwały 3/2021 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Uchwała nr 4/2021 WGR ds. KSOW z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zaopiniowania zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wraz z późn. zm.
 • załącznik nr 1/2021 do Uchwały 4/2021 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny 
 • załącznik nr 2/2021 do Uchwały 4/2021 - Operacje Partnerów KSOW dla Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021
 • Uchwała nr 5/2021 WGR ds. KSOW z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie zaopiniowania III informacji półrocznej z realizacji Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.
 •  załącznik nr 1 do Uchwały 5/2021- III informacja półroczna_PO 30.09.2021r.
 • Uchwała nr 7/2021 WGR ds. KSOW z 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wraz z późniejszymi zmianami
 • załącznik nr 1 do Uchwały 7/2021- Plan operacyjny na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - aktualizacja
 • załącznik nr 2 do Uchwały 7/2021 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny - aktualizacja
 • załącznik nr 3 do Uchwały 7/2021 - Operacje Partnerów KSOW dla Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - aktualizacja

             

ROZWIŃ ZWIŃ

Prace WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego w 2019-2020r.

6. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 6 listopada 2019r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 7/2019 WGR ds. KSOW z dnia 06 listopada  2019r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 7/2019 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo opolskie
 • załącznik nr 2a do Uchwały 7/2019 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 dla działania 8 Plan komunikacyjny - Samorząd Województwa Opolskiego
 • załącznik nr 2b do Uchwały 7/2019 - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • załącznik nr 2c do Uchwały 7/2019 - Formularz zgłaszania zmian w operacji do realizacji w ramach działania Plan komunikacyjny Planu operacyjnego 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

 • Uchwała nr 1/2019 WGR ds. KSOW z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1a do Uchwały nr 1/2019 - Plan operacyjny na lata 2018-2019 - aktualizacja
 • załącznik nr 1b do Uchwały nr 1/2019 - Plan komunikacyjny - aktualizacja
 • załącznik nr 1c do Uchwały nr 1/2019 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • załącznik nr 1d do Uchwały nr 1/2019 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • Uchwała nr 2/2019 WGR ds. KSOW z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie zaopiniowania II informacji półrocznej z realizacji dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 2/2019 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • Uchwała nr 3/2019 WGR ds. KSOW  z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2018r.
 • Załącznik do Uchwały 3/2019 - Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania 2014-2020 Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego
 • załącznik nr 1 do Sprawozdania - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • załącznik nr 2 do Sprawozdania - Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich
 • załącznik nr 3 do Sprawozdania - Efekty realizacji planu działania w zakresie szkoleń w ujęciu jakościowym
 • załącznik nr 4 do Sprawozdania - Efekty realizacji działań planu działania w ujęciu ilościowym
 • Uchwała nr 4/2019 WGR ds. KSOW z dnia 04 marca 2019r. w sprawie zarekomendowania operacji do realizacji w 2019r. w ramach Planu komunikacyjnego Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa Opolskiego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1a do Uchwały nr 4/2019 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • załącznik nr 1b do Uchwały nr 4/2019 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • Uchwała nr 5/2019 WGR ds. KSOW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania propozycji operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata 2018-2019 zgłoszonych do realizacji w 2019r. w ramach konkursu 3/2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 5/2019 - Lista ocenionych operacji Partnerów KSOW w ramach konkursu 3/2019
 • załącznik nr 2 do Uchwały 5/2019 - Lista rezerwowa operacji Partnerów KSOW w ramach konkursu 3/2019
 • Uchwała nr 6/2019 WGR ds. KSOW z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania III. Informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.
 • załącznik nr 1 do uchwały 6/2019 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • Uchwała nr 1/2020 WGR ds. KSOW  z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie zaopiniowania dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego
 • załącznik nr 1 do Uchwały 1/2020 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • załączniki do sprawozdania - Dobre praktyki: działanie nr 3 - LEADER TU BYŁ; działanie nr 4 - Aktywizacja społeczności lokalnej; działanie nr 6 - Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki; działanie nr 10 - Opolska Wioska Smaków i Tradycji; działanie nr 13 - Dziedzictwo Kulinarne
 • Uchwała nr 2/2020 WGR ds. KSOW z dnia 26.02.2020r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 2/2020 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • Uchwała nr 3/2020 WGR ds. KSOW z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 wg stanu na 31.12.2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 3/2020 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym
 • załącznik nr 2 do Uchwały 3/2020 - Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich
 • załącznik nr 3 do Uchwały 3/2020 - Efekty realizacji Planu działania w zakresie szkoleń w ujęciu jakościowym
 • załącznik nr 4 do Uchwały 3/2020 - Efekty realizacji działań planu działania w ujęciu ilościowym
 • załącznik nr 5-7 do Uchwały 3/2020 - Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania 2014-2020
 • Uchwała nr 4/2020 WGR ds. KSOW z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021
 • załącznik nr 1 do Uchwały 4/2020 - Plan operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie województwa opolskiego - operacje własne
 • załącznik nr 2a do Uchwały 4/2020 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny
 • załącznik nr 2b do Uchwały 4/2020 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 2c do Uchwały 4/2020 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Uchwała nr 5/2020 WGR ds. KSOW z dnia 06 kwietnia 2020r.w sprawie zaopiniowania listy ocenionych operacji oraz listy rezerwowej partnerów Krajowej sieci Obszarów wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 dla konkursu nr 4/2020
 • załącznik nr 1 do Uchwały 5/2020 - Lista ocenionych operacji Partnerów KSOW w ramach konkursu 4/2020
 • załącznik nr 2 do Uchwały 5/2020 - Lista rezerwowa operacji Partnerów KSOW  w ramach konkursu 4/2020
 • Uchwała nr 6/2020 WGR ds. KSOW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021
 • załącznik nr 1 do Uchwały 6/2020 - Plan operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie województwa opolskiego - operacje własne
 • Uchwała nr 7/2020 WGR ds. KSOW z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021
 • załącznik nr 1 do Uchwały 7/2020 - Plan operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie województwa opolskiego - operacje własne
 • Uchwała nr 8/2020 WGR ds. KSOW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania I. informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego na lata 2020-2021wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 8/2020 - Informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowym i ilościowym, Plan operacyjny KSOW na lata: 2020-2021
 • Uchwała nr 9/2020 WGR ds. KSOW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 WGR ds. KSOW z 26.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021zmienionej Uchwałą nr 7/2020 WGR ds. KSOW
 • załącznik nr 1 do Uchwały 9/2020 - Plan operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie województwa opolskiego - operacje własne
 • załącznik nr 2a do Uchwały 9/2020 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 dla działania 8 Plan komunikacyjny
 • załącznik nr 2b do Uchwały 9/2020 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 2c do Uchwały 9/2020 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Uchwała nr 10/2020 WGR ds. KSOW z dnia 05 listopada2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2020 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zaopiniowania Planu operacyjnego na lata 2020-2021 wraz z późniejszymi zmianami
 • załącznik nr 1 do Uchwały 10/2020 - Plan operacyjny KSOW na lata 2020-2021 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • załącznik nr 2 do Uchwały 10/2020 - Operacje partnerów KSOW do Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - Województwo Opolskie

ROZWIŃ ZWIŃ

Prace WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego w 2017-2018r.

4. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 13 marca 2018r.

5. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 17 maja 2018r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • załącznik nr 3 do Protokołu - Podsumowanie Konkursu nr 2/2018 dla Partnerów KSOW, Opole, 17 maja 2018 r.
 • załącznik nr 4 do Protokołu - Podsumowanie oraz zamierzone cele, V posiedzenie WGR ds. KSOW. Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – OODR Łosiów

 Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

 • Uchwała nr 1/2017 WGR ds. KSOW z dnia 05 kwietnia 2017r. w sprawie zarekomendowania aktualizacji Planu komunikacyjnego na 2016r. Planu operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla województwa Opolskiego na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 2/2017 WGR ds. KSOW z dnia 05 kwietnia 2017r. w sprawie zarekomendowania operacji d realizacji w 2017r. w ramach Planu komunikacyjnego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 3/2017 WGR ds. KSOW z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017 za 2016 rok
 • Uchwała nr 4/2017 WGR ds. KSOW z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zaopiniowania operacji własnych zgłoszonych do realizacji w 2017r. w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 5/2017 WGR ds. KSOW z dnia 05 czerwca 2017 rw sprawie zaopiniowania operacji partnerów KSOW zgłoszonych do realizacji w 2017 r. w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 6/2017 WGR ds. KSOW z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie zarekomendowania operacji do realizacji w roku 2017 w ramach Planu komunikacyjnego Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 7/2017 WGR ds. KSOW z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016 rok
 • załącznik nr 1 do Uchwały 7/2017 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo opolskie
 • załącznik nr 2 do Uchwały 7/2017 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 dla działania 8 Plan komunikacyjny - Samorząd Województwa Opolskiego
 • załącznik nr 3 do Uchwały 7/2017 - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Uchwała nr 8/2017 WGR ds. KSOW z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zaopiniowania III Informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r
 • załącznik nr 1 do Uchwały 8/2017 - Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego
 • załącznik nr 2 do Uchwały 8/2017 - Stan realizacji operacji w ramach poszczególnych działań od początku realizacji planu operacyjnego na lata 2016-2017 przez województwo opolskie
 • Uchwała nr 9/2017 WGR ds. KSOW z dnia 30 października 2017r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa opolskiego na lata 2016-2017
 • załącznik nr 1 do Uchwały 9/2017 - dwuletni Plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) - województwo opolskie
 • Uchwała nr 1/2018 WGR ds KSOW  z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zaopiniowania w sprawie zarekomendowania aktualizacji Planu komunikacyjnego na 2017 r. Planu operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa opolskiego na lata 2016-2017
 • załącznik nr 1a do Uchwały 1/2018 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 1b do Uchwały 1/2018 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • Uchwała nr 2/2018 WGR ds KSOW z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 narastająco za lata 2015-2017
 • załącznik nr 1a do Uchwały 2/2018 - Stan realizacji operacji w ramach poszczególnych działań od początku realizacji planu działania na lata 2014-2020 przez województwo opolskie
 • załącznik nr 1b do Uchwały 2/2018 Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich, Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego
 • załącznik nr 2 do Uchwały 2/2018 - Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania 2014-2020  Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 3/2018 WGR ds KSOW  z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie zaopiniowania Dwuletniego sprawozdania z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
 • załącznik nr 1 do Uchwały 3/2018 - realizacji operacji w ramach poszczególnych działań od początku realizacji planu operacyjnego na lata 2016-2017 przez województwo opolskie
 • załącznik nr 2 do Uchwały 3/2018 - Wspólna Statystyka Sieci Obszarów Wiejskich
 • załącznik nr 3 do Uchwały 3/2018 - Dwuletnie sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego na lata 2016-2017 Jednostka Regionalna KSOW woj. opolskiego Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
 • załączniki do sprawozdania - Dobre praktyki: Szkolenia dla LGD; O mojej wsi piórem; VI edycja Turnieju KGW; Warsztaty dla członków Sieci DKO; Promocja województwa w Nadrenii-Palatynacie
 • Uchwała nr 4/2018 WGR ds. KSOW z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zaopiniowania operacji własnych zgłoszonych do realizacji w 2018r. w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 4/2018 - Propozycje operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • Uchwała nr 5/2018 WGR ds. KSOW z dnia 16 marca 2018r. w sprawie zarekomendowania operacji do realizacji w 2018r. w ramach Planu komunikacyjnego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 Uchwały 5/2018 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 2 Uchwały 5/2018 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe
 • załącznik nr 3 Uchwały 5/2018 - Propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działania 8 Plan komunikacyjny
 • Uchwała nr 6/2018 WGR ds. KSOW z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zaopiniowania propozycji Partnerów KSOW do planu operacyjnego na lata 2018-2019 (z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny) zgłoszonych do realizacji w 2018r. w ramach Konkursu nr 2/2018
 • załącznik nr 1 do Uchwały 6/2018 - Lista ocenionych operacji Partnerów KSOW w ramach konkursu nr 2/2018
 • załącznik nr 2 do Uchwały 6/2018 - Propozycje operacji Partnerów KSOW do Planu operacyjnego na lata  2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny)
 • Uchwała nr 7/2018 WGR ds. KSOW z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie zaopiniowania I informacji półrocznej z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
  załącznik nr 1 do uchwały 7/2018 - informacja z przebiegu realizacji działań KSOW w ujęciu finansowymi ilościowym Plan operacyjny na lata 2018-2019
 • Uchwała nr 8/2018 WGR ds. KSOW z dnia 26 września 2018r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Planu operacyjnego na lata 2018-2019
 • załącznik nr 1 do Uchwały 8/2018 - Plan operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie województwa opolskiego 
 • załącznik nr 2 do Uchwały 8/2018 - Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 dla działania 8 Plan komunikacyjny
 • załącznik nr 3 do Uchwały 8/2018 - Plan komunikacyjny - Formularz zgłaszania zmian
 • załącznik nr 3a do Uchwały 8/2018 - Plan komunikacyjny - Zestawienie rzeczowo-finansowe

ROZWIŃ ZWIŃ

Prace WGR ds. KSOW 2014-2020 województwa opolskiego w 2015-2016r.

1. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 21 września 2015 r.

2. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 8 stycznia 2016r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • Uchwała nr 1/2016 WGR ds. KSOW z dnia 08 stycznia  2016r. w sprawie zaopiniowania projektu listy rankingowej operacji zgłoszonych do realizacji w 2016r. do Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017

3. Posiedzenie WGR ds. KSOW z 8 grudnia 2016r.

 • Protokół z posiedzenia WGR ds. KSOW woj. opolskiego
 • załącznik nr 2 do Protokołu - Agenda
 • załącznik nr 3 do Protokołu - II Informacja półroczna z planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017
 • załącznik nr 4 do protokołu - Informacja nt. naboru operacji do Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017w zakresie 2017r.
 • załącznik nr 5 do Protokołu - prezentacja informacji e zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
 • Uchwała nr 9/2016 WGR ds. KSOW z dnia 08 grudnia  2016r. w sprawie zaopiniowania II. Informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017

Uchwały podjęte w trybie obiegowym:

 • Uchwała nr 3/2015 WGR ds. KSOW z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 • Uchwała nr 2/2016 WGR ds. KSOW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa  Opolskiego na lata 2014-2015
 • Uchwała nr 3/2016 WGR ds. KSOW z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015
 • Uchwała nr 4/2016 WGR ds. KSOW z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania dwuletniego z realizacji planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015
 • Uchwała nr 5/2016 WGR ds. KSOW z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania rocznego z realizacji Planu działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2015
 • Uchwała nr 6/2016 WGR ds. KSOW z dnia 08 września 2016r. w sprawie zaopiniowania zmian Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2015
 • Uchwała nr 7/2016 WGR ds. KSOW z dnia 08 września 2016r. w sprawie zaopiniowania zmian do Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017
 • Uchwała nr 8/2016 WGR ds. KSOW z dnia 18 października 2016r. w sprawie zaopiniowania I. informacji półrocznej z realizacji planu operacyjnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017

ROZWIŃ ZWIŃ