|

Konkurs 6/2022 dla Partnerów KSOW został ogłoszony

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski o wybór operacji można składać w dniach od 14 do 28 lutego 2022r.

Opolska Jednostka Regionalna dysponuje limitem w łącznej wysokości 350 000 zł na następujące działania:

nr 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,

nr 9 - Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji,

nr 11 - Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie,

nr 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 

>>> Strona konkursu