|

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW zakończony! Ogłoszenie listy ocenionych operacji

Zdjęcie przedstawia pejzaż wiejski.

Szanowni Państwo,

Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr  7013/2022 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW województwa opolskiego wpłynęło 17 wniosków. Ostatecznie w limicie środków do dofinansowania zakwalifikowało się 8 operacji.


Jednocześnie informujemy Państwa, że rozpoczął się proces podpisywania umów z partnerami KSOW.

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW województwa opolskiego