|

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY Konkurs nr 6/2022 dla Partnerów KSOW

Szanowni Państwo,

Z dniem 4 marca 2022r. upłynął termin składania wniosków o wybór operacji w Konkursie 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Do Jednostki Regionalnej KSOW woj. opolskiego wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę ponad 600 tys. zł.

Jednocześnie informujemy, iż trwa weryfikacja złożonych wniosków przez Jednostkę Regionalną KSOW woj. opolskiego. Po zakończonej ocenie wniosków przedstawimy Państwu listę rankingową.