|

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW zakończony! Ogłoszenie listy ocenionych operacji

Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt. 11 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego ogłasza listę ocenionych operacji oraz listę rezerwową operacji.

Lista została pozytywnie zaopiniowana w dniu 06 kwietnia 2020 r. przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW województwa opolskiego oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa Opolskiego.