|

Konkurs nr 6 dla Partnerów KSOW – już wkrótce!

W styczniu 2022 r. ma zostać ogłoszony konkurs numer 6 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana alokacja środków dla województwa opolskiego wynosi 350 000 zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na realizację projektów miękkich tj. dotyczących organizacji wydarzeń dla mieszkańców, publikacji, organizacji konferencji itp. Szczegóły podane zostaną w ogłoszeniu o konkursie oraz dokumentacji konkursowej.

Dodatkowo informujemy, że zmianie ulegnie dokument Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określający m.in. działania możliwe do realizacji: https://ksow.pl/o-ksow/plan-dzialania.

Zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na naszej stronie oraz do zostania Partnerem KSOW, by móc wziąć udział w konkursie i skorzystać z dostępnych środków .

Szczegóły jak zostać Partnerem KSOW można znaleźć w zakładce Partnerzy KSOW.

Więcej szczegółów wkrótce.