|

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 przyjęty przez Radę Ministrów

Uchwałą Rady Ministrów przyjęty został projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zgodnie z nim polscy rolnicy, przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego będą mieli dostęp do środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Plan Strategiczny to ponad 25 mld euro dla Polski.

 

Szczegóły na stronie:

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) – projekt przyjęty przez Radę Ministrów - Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku - Portal Gov.pl (www.gov.pl)