|

Umowy w ramach Konkursu 5/2021

Partnerzy KSOW zwierają kolejne umowy na realizację operacji w 2021r.

W dniu dzisiejszym Pan Marszałek Antoni Konopka w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu wręczył umowy na realizację operacji w ramach Konkursu 5/2021, które będą realizowane w 2021 r.

Izba Rolnicza w Opolu będzie realizować 2 projekty: Pozarolnicza działalność gospodarcza- szansą wsi oraz Cudze chwalicie swego nie znacie – promujemy produkty lokalne.