|

VII posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

20 sierpnia br. Odbyło się VII posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Przewodniczący wgr ds. KSOW, Pan Antoni Konopka wręczył akty nominacyjne:

  • Panu Michałowi Wieczorkowi Z-cy członka WGR ds. KSOW reprezentującemu Opolską Regionalną Organizację Turystyczną,
  • Pani  Urszuli Tracz-Borgul Z-cy członka WGR ds. KSOW reprezentującej Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa,
  • Pani Korneli Wurst  Sekretarzowi WGR ds. KSOW.

Na spotkaniu prezentowano informacje nt.  projektów które będą realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021:

  • Realizacja operacji własnych
  • Realizacja operacji partnerskich
  • Plan komunikacyjny

Dyskutowano również o założeniach II wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dokument ten wskazuje działania do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej w ramach I i II filaru wspólnej polityki rolnej.