|

VIII Posiedzenie WGR ds. KSOW

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego br. odbyło  VIII Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Posiedzenie WGR ds. KSOW zostało przeprowadzane w trybie zdalnym (on-line). Przedmiotem posiedzenia było omówienie:

  • Sprawozdań z realizacji Planu operacyjnego KSOW w zakresie województwa opolskiego
  • Zmian w operacjach zrealizowanych w roku 2021 w ramach KSOW  dotyczy zarówno projektów realizowanych przez partnerów jak i operacji własnych
  • prezentacja planowanych do realizacji projektów własnych w roku 2022 oraz Planu komunikacyjnego.
  • Prezentacja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jednocześnie w ramach spotkania poruszano również kwestię dotyczącą ogłoszonego Konkursu 6/2022 dla partnerów KSOW na 2022r. i trwającym naborze wniosków w terminie od 14 do 28 lutego 2022r.

Szczegółowe informacje w zakresie podjętych uchwał znajdziecie Państwo w zakładce : KSOW - Wojewódzka Grupa Robocza