|

Wyniki Konkursu 5/2021

Lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 dla konkursu nr 5/2021 została opublikowana.

Szanowni Państwo,

W dniu 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr  4582/2021 zatwierdził listę ocenionych operacji w ramach Konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. W wyznaczonym terminie do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Opolskiego wpłynęło 20 wniosków. Do dofinansowania zakwalifikowało się łącznie 13 projektów na kwotę 317 429,21 zł.

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW województwa opolskiego