|

XXI edycja ogólnopolskiego konkursu “Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Głównym celem konkursu jest promocja:
– przedsiębiorczości,
– innowacyjnych rozwiązań,
– działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu,
– włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa,
– przedsięwzięć.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które:
– spełniają wymogi formalno-prawne, niezbędne do prowadzenia danej działalności;
– uruchomiły i zrealizowały przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku;
– prowadzą działalność na obszarach wiejskich i miejskich do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
– złożą kartę zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 roku.

Karta zgłoszenia i regulamin, związane z konkursem dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi do dnia 15 września 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.